ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبوقیت

لغت‌نامه دهخدا

مسبوقیت . [ م َ قی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) مسبوق بودن . رجوع به مسبوق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ