ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبعة

لغت‌نامه دهخدا

مسبعة. [م َ ب َ ع َ ] (ع ص ) ددناک : أرض مسبعة؛ زمین ددناک . (منتهی الارب ). زمینی که سباع و ددان در آن فراوان باشد. (از اقرب الموارد). ج ، مَسابِع. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ