ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساعات

لغت‌نامه دهخدا

مساعات . [ م ُ ] (ع اِمص ) مساعاة. همکاری . (یادداشت مرحوم دهخدا). || هم چشمی . (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ