ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت

لغت‌نامه دهخدا

مساحت . [ م َ ح َ ] (ع مص ) مساحة. زمین پیمودن . (تاج المصادر بیهقی ). پیمودن زمین . زمین پیمایی . پیمایش . و رجوع به مساحة شود. || (اِ) سطح قسمتی معین از محوطه ای : مساحت مثلث ، مساحت مربع، مساحت دایره :
که دانست چندین زمین با مساحت
صد و شصت بار است خورشید تابان .

ناصرخسرو.


به ساحت مساحت ملکوت او نرسد. (سندبادنامه ص 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ