ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت دار

لغت‌نامه دهخدا

مساحت دار. [ م َ ح َ ] (نف مرکب ) مساحت دارنده . مسّاح و آنکه مساحت زمین را معلوم می کند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ