ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسابع

لغت‌نامه دهخدا

مسابع. [ م َ ب ِ ] (ع اِ) ج ِ مَسبِع. (ناظم الاطباء). رجوع به مسبع شود. || ج ِ مَسْبَعَة. (ناظم الاطباء). رجوع به مسبعة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ