ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزین

لغت‌نامه دهخدا

مزین . [ م ُزْ زَی ْ ی ِ ] (ع ص مصغر) مصغر مُزدان و مزدان در حالت ادغام مزان گفته میشود. (از منتهی الارب ). آراسته . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ