ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزینة

لغت‌نامه دهخدا

مزینة. [ م ُ زَ ن َ ] (اِخ ) بنت کلب بن وبرة، مادری است از دوره ٔ جاهلیت و فرزندان دو پسرش عثمان و اوس بدو منسوبند. و از نسل او کعب بن زهیربن ابی سلمی المزنی میباشد. در دوره ٔ جاهلیت بتی به نام نُهْم به بنی مزینة منسوب بوده است که خزاعی بن عبدنهم صحابی آن را شکست . (از الاعلام زرکلی ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ