ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزینانی

لغت‌نامه دهخدا

مزینانی . [ م َ ] (ص نسبی ) منسوب است به مزینان که شهری است در خراسان . (از الانساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ