ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزداب بالا

لغت‌نامه دهخدا

مزداب بالا. [ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان القورات بخش مرکزی شهرستان بیرجنددر 74هزارگزی شمال بیرجند، و در دامنه واقع و دارای 740 تن سکنه است . آبش از قنات ، محصولش غلات و زعفران ، شغل مردمش زراعت است . مزارع مزداب پایین ، چشمه مزداب ، خواجه علی ، تیگلش ، آویشک ، بندان ، کلاته نو، دره ، کلاته ٔ محمد میرحسن ، خورو جزو این ده است و دارای معدن مس نیز می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ