ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مریشة

لغت‌نامه دهخدا

مریشة. [ م ُ رَی ْ ی َ ش َ ] (ع ص ،اِ) تأنیث مریش . رجوع به مُرَیَّش شود. || ناقة مریشة اللحم ؛ شتر ماده ٔ کم گوشت . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ