ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مریسیع

لغت‌نامه دهخدا

مریسیع. [ م ُ رَ ] (اِخ ) مصغر مرسوع . نام چاهی یا آبی بنی خزاعه را، بر یک روزه راه از فرع ، و غزوه ٔ بنی المصطلق را غزوه ٔ مریسیع نیز نامند. (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ