ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مریسیة

لغت‌نامه دهخدا

مریسیة. [ م َ سی ی َ ](ص نسبی ، اِ) باد جنوب که از جانب مریس آید، و مریس در ادنای بلاد نوبه قرار دارد. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ