ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مروس

لغت‌نامه دهخدا

مروس . [ م َرْ وَ ] (اِ) عادت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ