ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مروز

لغت‌نامه دهخدا

مروز. [ م ُ ] (ع اِ) ج ِ مرز، به معنی بازدارنده ٔآب . (از اقرب الموارد از لسان ). رجوع به مرز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ