ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرفق

لغت‌نامه دهخدا

مرفق . [ م ِ ف َ ] (ع اِ) متکا و مخده . مرفقة. ج ، مَرافق . (از اقرب الموارد). بالش تکیه . (دهار). رجوع به مرفقة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ