ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرفق

لغت‌نامه دهخدا

مرفق . [ م ِ ف َ/ م َ ف ِ / م َ ف َ ] (ع مص ) نرمی نمودن با کسی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رفق . و رجوع به رفق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ