ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرفع

لغت‌نامه دهخدا

مرفع. [ م ُ رَف ْ ف ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ترفیع. (یادداشت مرحوم دهخدا). ترفیع دهنده . بالا برنده . رجوع به ترفیع شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ