ترجمه مقاله

مرعس

لغت‌نامه دهخدا

مرعس . [م ِ ع َ ] (ع ص ) ناکس و فرومایه که از مزبله ها دانه وطعام برمیچیند. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله