ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مردد

لغت‌نامه دهخدا

مردد. [ م ُ رَدْ دِ ] (ع ص ) بسیار گرداننده . || کسی که تردید می کند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ