ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مردخای

لغت‌نامه دهخدا

مردخای . [ م َ ] (اِخ ) نام عم استر زن خشایارشا است و مقبره ٔ استر و مردخای در همدان است . رجوع به استر شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما