ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرتثد

لغت‌نامه دهخدا

مرتثد. [ م ُت َ ث ِ ] (ع ص ) بر هم نهنده ٔ رخت . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). پهلوی همدیگر نهنده ٔ متاع و رخت . (ناظم الاطباء). یقال : ترکهم مرتثدین ما تحملوا بعد؛ أی ناضدین متاعهم علی اهبة. (متن اللغة). یعنی گذاشتم قوم را درحالی که بر هم می نهادند متاع را. (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ