ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرتبس

لغت‌نامه دهخدا

مرتبس . [ م ُ ت َ ب ِ ] (ع ص ) گوشت سخت و درهم . (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از ارتباس . رجوع به ارتباس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ