ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرافاة

لغت‌نامه دهخدا

مرافاة. [ م ُ ] (ع مص ) مدارا نمودن . (منتهی الارب ). موافقت کردن و سازواری نمودن . (از ناظم الاطباء): رافاه ؛ حاباه و داراه . (متن اللغة). موافقت کردن . رِفاء. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ