ترجمه مقاله

مذرح

لغت‌نامه دهخدا

مذرح . [ م ُ ذَرْ رِ ] (ع ص ) آنکه ذراریح در طعام اندازدو آن را زهردار کند. (از ناظم الاطباء). شخصی که ذرّاح در طعام اندازد. (آنندراج ). نعت فاعلی است از تذریح . رجوع به تذریح شود. || شخصی که زعفران در آب تر کند. (از منتهی الارب ). رجوع به تذریح شود.
ترجمه مقاله