ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدمش

لغت‌نامه دهخدا

مدمش . [ م ُ م َ ] (ع ص ) مُدَمَّش . (متن اللغة). رجوع به مدمش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ