ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدمس

لغت‌نامه دهخدا

مدمس . [ م ُ دَم ْ م ِ ] (ع ص ) پنهان کننده ٔ چیزی در خاک . (آنندراج ). پوشاننده . پنهان کننده . دفن کننده . (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از تدمیس . رجوع به تدمیس شود. || (اِ) سجن . (متن اللغة). رجوع به مُدَمِّس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ