ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدخرص

لغت‌نامه دهخدا

مدخرص . [ م ُ دَ رِ ] (ع ص ) ظاهرکننده ٔ کاری . (آنندراج ). آنکه ظاهر و آشکار می کند کاری را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نعت فاعلی است از دخرصة. رجوع به دخرصة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ