ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مدالات

لغت‌نامه دهخدا

مدالات . [ م ُ ] (ع اِمص ) مدارات . رفق . (یادداشت مؤلف ). رجوع به مدالاة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ