ترجمه مقاله

مداعی

لغت‌نامه دهخدا

مداعی . [ م ُ ] (ع ص ) کسی که مبارز می خواهد و به جنگ دعوت می کند. جنگجو و ستیزه جو. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله