ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداعبات

لغت‌نامه دهخدا

مداعبات .[ م ُ ع َ ] (ع اِ) ج ِ مداعبه . رجوع به مداعبه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ