ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخلطی

لغت‌نامه دهخدا

مخلطی . [ م ُ خ َل ْ ل َ ] (اِخ ) ابوعبداﷲ احمدبن الحسن بن احمد الدباس المخلطی البغدادی . وی از ابی یعلی بن الفراء و دیگران استماع کرد و ابومعمر الانصاری از وی روایت دارد و مخلطی در سال 508 هَ . ق . وفات یافته است . (از لباب الانساب ج 2 ص 112).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ