ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخطوط

لغت‌نامه دهخدا

مخطوط. [ م َ ] (ع ص ) خطی .کتاب خطی . مخطوطات ، کتب خطی ، مقابل چاپی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || خط کرده شده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || شیارشده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). حفرکرده شده . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ