ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخرص

لغت‌نامه دهخدا

مخرص . [ م ِ رَ ] (ع اِ) نیزه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). نیزه خصوصاً سر آن . (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ