ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محیی

لغت‌نامه دهخدا

محیی . [ م ُ ح َی ْ یی ](ع ص ) زنده کننده . || تحیت گوینده . || گوینده ٔ «حیاک اﷲ» به کسی . (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ