ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محلبی

لغت‌نامه دهخدا

محلبی . [ م ُ ح َل ْ ل َ ] (اِ) قسمی غذای از شیر کرده معمول در ترکیه و شام و غیره . قسمی فیرنی (فرنی ) که در آن گوشت سینه ٔ مرغ هریسه کنند. قسمی از غذا از شیر و گوشت مرغ . (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ