ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محظی

لغت‌نامه دهخدا

محظی . [ م ُ ](ع ص ) تفضیل دهنده کسی را بر کسی . (آنندراج ). برگزیننده و ترجیح دهنده ٔ چیزی بر دیگری . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ