ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محظی

لغت‌نامه دهخدا

محظی . [ م ُ ظا ] (ع ص ) تفضیل داده شده . برگزیده شده . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ