ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محضی

لغت‌نامه دهخدا

محضی .[ م ِ ] (ع اِ) آتش کاو. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مِحْضاء. محضاء. محضاج . محضب . کله کسو. استام . مسعر. || کوره ٔ ساخته شده از گل . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ