ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محصولی

لغت‌نامه دهخدا

محصولی . [ م َ ] (ص نسبی ) منسوب به محصول . خراج و هر چیز که خراج میدهد و هر زمینی که خراج میدهد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ