ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محصولات

لغت‌نامه دهخدا

محصولات . [ م َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ محصولة. رجوع به محصولة شود. || غله و بار و حاصل کشتزارها و میوجات . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ