ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محشوش

لغت‌نامه دهخدا

محشوش . [ م َ ] (ع ص ) شتر آماسیده پهلو. (ناظم الاطباء). || سوخته شده . || آلوده شده . || مکروه . (غیاث ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ