ترجمه مقاله

محسن آباد لاکوشته

لغت‌نامه دهخدا

محسن آباد لاکوشته . [ م ُ س ِ ت ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش لشت نشاء شهرستان رشت ، واقع در 5500 گزی شمال خاوری لشت نشاء با 456 تن سکنه . آب آن از چاه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).
ترجمه مقاله