ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محذی

لغت‌نامه دهخدا

محذی . [ م ِ ذا ] (ع اِ) نِشگِردَه . ازمیل . شفره . (یادداشت مرحوم دهخدا). آلتی است که بدان چرم دوزان چرم را قطع کنند. (غیاث ). ج ، محاذی . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ