ترجمه مقاله

محدوده

لغت‌نامه دهخدا

محدوده . [ م َ دَ ] (ع ص ) محدودة. حد پیدا کرده . داری حد.
ترجمه مقاله