ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محجی

لغت‌نامه دهخدا

محجی .[ م ُ ] (ع ص ) بخیل . یقال انه لمحج . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ