ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محبل

لغت‌نامه دهخدا

محبل . [ م ُ ح َب ْ ب ِ ] (ع ص ) حاصل شده از بارداری و آبستنی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ