ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محبل

لغت‌نامه دهخدا

محبل . [ م ُ ح َب ْ ب َ ] (ع ص ) موهای ژولیده . محبک نیز روایت شده است . (از منتهی الارب ). موی ژولیده . (ناظم الاطباء). مرغول موی . || (اِ) رسن . (منتهی الارب ). ریسمان . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ