ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محار

لغت‌نامه دهخدا

محار. [ م َ ] (ع مص ) حور. محارة. حَور. بازگشتن . (منتهی الارب ). باز گشتن از چیزی و به چیزی . (از لسان العرب ). || کاستن و کم گردیدن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ