ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاج

لغت‌نامه دهخدا

محاج . [ م ُ حاج ج ] (ع ص ) حجت و برهان آورنده . (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ